متن آهنگ من غریب دریا نشسته اینجا به انتظارت من عاشق چشماتم :