متن آهنگ خارجی به دردونه ی جدیدت بگو من برای داشتن مردها رقابت نمیکنم :