متن و ترجمه فارسی آهنگ Siyam به نام Yandım Söndüm یاندیم سوندوم :