متن آهنگ محلمون داداشی نوبنیاد تا قاراشی با بیت آهنگ ترکی دینله :